Dyski PMMA – DeguDent

Polimetakrylan metylu – PMMA nowej generacji HT – wysoce translucentny PMMA

Ze względu na rosnące oczekiwania pacjentów co do większej estetyki, a tym  samym translucencji, także w przypadku terapii uzupełnień tymczasowych, DeguDent rozszerzył ofertę materiałów PMMA.
Dyski PMMA for brain są dostępne jako wysoce translucentny materiał w kolorach:

A1 I A2 I A3 I A3,5 I B1 I B2 I D3

Zalety w skrócie:
– rozszerzenie oferty o wysoce translucentny materiał w kolorach A1 I A2 I A3 I A3,5 I B1 I B2 I D3
– dłuższy możliwy czas użytkowania prowizoriów z PMMA for brain® do 12 miesięcy
– możliwość wykonania 2 przęseł w odcinku przednim do 2 przedtrzonowca
– możliwa indywidualizacja dzięki dodatkowym elementom