Fixare presto plus

Gips artykulacyjny / Klasa 3

Gips szybkowiążący do mocowania modeli w artykulatorach.

  • bardzo dobra stabilność przy minimalnej ekspansji
  • kremowa konsystencja
  • szybki czas wiązania
  • wysoka twardość końcowa

 

proporcje mieszania: 30 ml wody/100g proszku
czas pracy: ok. 2 min
czas mieszania w próżni: 20 s
gotowość do obróbki: po 45 min
twardość po 24 godz.: 90 MPa
odporność na ściskanie: 30 MPa
ekspansja: < 0,04%