IPS e.max CAD

Bloczki dwukrzemowo litowe przeznaczone do wykonywania uzupełnień protetycznych.

Materiał jest dostępny w trzech stopniach przezierności. Opakowania zawierają bloczki potrzebne do prac związanych z użytkowaniem inLab System (Sirona).