Lampa polimeryzacyjna Otoflash G171

Urządzenie to pozwala fotopolimeryzować wszystkie materiały swiatłoutwardzalne w długości
fali 280-580 nm oraz utwardzać elementy wytworzone w technologii 3D-Rapid-Prototyping.
Technika zastosowana w urządzeniu Otofash G171 pozwala na bardzo szybkie utwardzanie
materiału w pełnym przekroju z zachowaniem bardzo dobrych właściwości fizykomechanicznych
i zredukowanej ilości monomeru resztkowego.
W kombinacji z naszym tworzywem Ortho Print UV uzyskujemy produkt końcowy spełniający
wymogi certykacji według rozporządzenia o wyrobach medycznych II a.