MAGNUM HYPERONE

Stop dentystyczny na bazie tytanu do frezowania. Dysk do systemów otwartych 98.5mm włoskiej firmy Mesa.

Magnum Hyperone to stop na bazie tytanu z aluminium i wanadu. Charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością. Produkowany zgodnie z normą ASTM F136. Przeznaczony do użytkowania wyłącznie przez wykwalifikowanych techników.

Procentowy skład chemiczny:

Ti 90%
Al 6%
V 4%
Pozostałe : Fe

Frezować grubością 0.3mm przy prostych strukturach i 0.5mm w przypadkach bardziej skomplikowanych lub u pacjentów z bruksizmem. Unikać ostrych kątów.

Oddzielić wyfrezowane struktury od dysku wiertłami z węglika wolframu lub ściernicami do tytanu. Oczyścić za pomocą acetonu lub bioalkoholu, aby wyeliminować wszelkie oleistości. Po zakończeniu obróbki, produkt należy wypiaskować tlenkiem glinu od 110 do 150 mikronów pod maksymalnym ciśnieniem 2-3bar, a następnie oczyścić za pomocą pary. Po oczyszczeniu produktu należy obchodzić się z nim za pomocą kleszczy.