Osteotomy

Osteotomy implantologiczne

Osteotomy implantologiczne służące do wydłużania krawędzi, zagęszczania kości i zabiegów
podniesienia dna zatok, wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

Stożkowe osteotomy są dostępne w wariancie prostym oraz kątowym (30°-stopniowe przesunięcie). Dostępne są cztery proste i cztery kątowe rozmiary osteotomów. Rozmiary odpowiadają średnicom implantów stożkowych Biomet 3i (3.25mm, 4.0mm, 5.0mm i 6.0 mm). Oznaczenia głębokości są wytrawione maszynowo na matowej powierzchni końcówki. Zwiększa to widoczność linii głębokości i zmniejsza możliwość korozji końcówki roboczej.