Suppen – sockler

Gips na podstawy / Klasa 4

Bardzo lejny gips o niskiej ekspansji. Do wykonywania precyzyjnych podstaw w systemach modeli dzielonych (np. PinCast).

  • bardzo płynna konsystencja,
  • dobre zapływanie wokół pinów i retencji,
  • gładka powierzchnia,
  • bardzo niska ekspansja

 

proporcje mieszania: 23-25 ml wody/100g proszku
czas pracy: 5 min
czas mieszania w próżni: 45-60 s
gotowość do obróbki: po 45 min
twardość po 24 godz.: 160 MPa
odporność na ściskanie: 55 MPa
ekspansja: < 0,06%