Woski specjane GEO – przyszyjkowy

Wosk GEO szyjkowy (cervical)
Precyzyjny wosk przeznaczony do formowania brzegu korony.

Nr zamówienia: 486-1000

Opakowanie zawiera 75 g wosku