Zfx PU Accurate

Poliuretan charakteryzujący się stabilnością kształtu, odpornością na złamania i doskonałymi
właściwościami skrawania
. Materiał łatwo i szybko frezowalny.

Nadaje się do produkcji modeli protetycznych z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i cyfrowego wycisku. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE                         kość słoniowa / szary

Gęstość |g/cm3| 1.0 1.0
Moduł elastyczności |MPa| 1.800 1.850
Wytrzymałość na zginanie |MPa| 48 50
Odporność na temperaturę |°C| 85 90
Rozszerzalność termiczna |K-1| 55 x 10-6 50-55 x 10-6