Edukacja

SZKOLENIA IMPLANTOLOGICZNE

dr. Grzegorz Romaszkiewicz

(5/5)
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.2

Cykl szkoleń Ch.I.T składa się z części teoretycznej, części praktycznej na materiale biologicznym i zabiegów klinicznych na sali zabiegowej.

Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia. Kluczowe jest ustalenie potrzeb pacjenta na drodze do sanacji jamy ustnej z wykorzystaniem technik augmentacji tkanki kostnej oraz odbudowy tkanek miękkich. Wykorzystując różnorodne zabiegi z chirurgii augmentacyjnej kości oraz zabiegi z chirurgii plastycznej miękkich tkanek okołoimplantowych lekarz ma uzyskać możliwie najlepsze warunki do wykonania najprostszego zabiegu w implantologii, czyli wkręcenia implantu. Po zakończeniu osteointegracji prawidłowo pozycjonowanego implantu następuje jego odsłonięcie oraz odbudowa protetyczna. Właściwe przygotowanie pola augmentacji i zabiegi późniejsze podczas odkrywania implantu i fazy protetycznej musza przebiegać według ściśle określonych zasad biologicznych.

1. Histologia dziąsła, ukrwienie1. Histologia dziąsła, ukrwienie
2. Histologia szczeliny dziąsłowej, szpary ozębnowej, blaszki perforowanej zębodołu i blaszki wargowej. Ukrwienie.
3. Histologia błony śluzowej wyścielającej, ukrwienie
4. Biotyp tkanek: cienki, średni, gruby. Czy chodzi tylko o grubość dziąsła, wysokość brodawek i kształt zębów? 
5. Rola szerokości biologicznej dziąsła i mukozy okołoimplantowej.
6. Pojęcia DGC przy zębach własnych i implantach.
7. Ukrwienie brodawek. Przewidywana wysokość brodawek w zależności od rodzaju uzupełnieniawg M. i H. Salama.
8. Większe naczynia krwionośne i pnie nerwowe w polu zabiegowym implantologa
9. Histologia gojenia tkanki miękkiej i zębodołu.
10. Zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji. Czy zaszywać na głucho płatem z podcięciem okostnej ?
11. Zabiegi socket preservation a anatomia zębodołu
12. Zabieg zachowania kości zębodołu a. Metoda Chamberb. GBRc. RPFd. PCTF (met. Skooga) , wyspa nabłonkowae. Pontic
13. Pojęcia CHS, IHB, profil wyłaniania, idealna pozycja implantu i   kształt łącznika
14. Histologia i anatomia tkanek podniebienia twardego.a. Ukrwienie.b. Miejsca pobrania FGG,c. CTG (metoda trap door)  i Metodą Zucchellego ,d. Chamber metoda,e. przeszczep typu ściana
15. Zaopatrzenie miejsca dawczego po FGG
16. Rodzaje przeszczepów tkanek miękkich a. FGG przeszczep tkanki nabłonkowejb. SCTG Wolny przeszczep tkanki łącznej  podnabłonkowejc. SCTG jako Wall G., czyli przeszczep typu ścianad. Przeszczep typu onlay interpositional
17. Zabieg zachowania zębodołu metodą Chamber18. Rysunek linii cięcia w tk. rogowaciejących i tkankach wyścielającycha. Cięcia szczelinowe,b. PPF, PBI, IUKI, EBF.
19. Medial incision i Lateral incision w szczęce i w żuchwie
20. Narzędzia do preparowania płatów:a. skalpele,b. mikroskalpel,c. nożyczki chirurgiczne i  mikrochirurgiczne
21. Szyciea. Materiał szewny, resorbowalny i nieresorbowalnyb. Igły  – rodzajec. Różne szwy  wykorzystywane w chir. regeneracyjnejd. Szycie warstwowe
22. Płata.
a. Rodzaje płatów:  augmentacyjny, płat dostępu
b. Stare kryteria preparacji płata
c. Ukrwienie, elongacja i mechaniczna wytrzymałość
d. Preparowanie płatów w chirurgii augmentacyjnej 
e. Nowe kryteria preparacji płata,  porównanie kryteriów
f. Płat pełnej grubości FTF
g. Płat pełnej grubości FTF + PRI
h. Płat periodontologiczny PT
i. Płat z odrzepieniem okostnej MPRI
j. Płat językowy
23. Inne płaty tkanek miękkich
a. Płat uszypułowany tk. podnabł.  z wyspą nabłonkową
b. Palatal sliding flap
c. Odwrócony płat okostnowy
d. Płat bocznie przesunięty
e. Płat dowierzchołkowo przesunięty
f. Płat mostkowy
24. Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego OAC z użyciem poduszki Bichata
25. Pogłębienie przedsionka jamy ustnej i zwiększenie ilości dziąsła rogowaciejącego
26. Chirurgiczna korekta uśmiechu dziąsłowego
27. Odsłanianie implantów, różne techniki chirurgiczne kształtujące grubość tkanek okołoimplantowych
a. skalpelem,
b. tissue punchem
c. Langer i Calana  : FTF i Free CTG
d. Skooga: FTF i pedicule CTG
e. Raetzke /Bruno supraperiosteal envelope
f. Abrams/Tarnow/Scharf: Roll flap
g. Seibert Onlay graft
h. Palacci Incisio semilunaris

Dr Grzegorz Romaszkiewicz

• Studia medyczne ukończone z wyróżnieniem w roku • Studia medyczne ukończone z wyróżnieniem w roku 1991 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Czechy• Specjalizacja z chirurgii stomatologicznej 1993 • Staż specjalizacyjny na II  Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie od 1993, egzamin specjalizacyjny 1999• Prywatny gabinet Implant Dentist w Radomiu od roku 2000• Praktyki u profesora Khoury’ego, Zucchelego, Ciapascco, Steigmanna,Wachtela, Burchardta, Sculena• Wykłady na Seminarium ” Trendy w Implantologii „w roku 2016,2018• Wykłady na  Periodontal Czech Society  Meeting 2017, 2019• Publikacje w Kwintesencji : Periodontologia Implanty 02/2020 , Periodontologia Implanty 1/2019 . Periodontologia Implanty 4/2017, Forum Stomatologii Praktycznej 4/2017

Termin

19 - 20 kwietnia ( 2 dni )

Liczba miejsc

6 osób

Poziom

Zaawansowany

Ilość godzin

16 godzin

Liczba punktów

16

Prowadzący

dr. G.Romaszkiewicz

Rabaty

10% zapisy do 19.04

Koszt: 4000zl

OSOBY TAKIE JAK TY SPRAWDZAŁY RÓWNIEŻ PONIŻSZE KURSY

Sprawdź pozostałe szkolenia, które mogą Ciebie zainteresować

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczne aspekty minimalizacji niepowodzeń w implantologii
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczne aspekty minimalizacji niepowodzeń w implantologii
W części teoretycznej zostaną omówione na konkretnych przykładach przyczyny niepowodzeń implantologicznych. Prowadzący wykorzysta do omówienia wybrane przypadki nieudanych implantacji, z którymi zgłosili się pacjenci. Obejmować one będą zarówno błędy popełnione na etapie chirurgicznym jak i rekonstrukcji protetycznych.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz.1
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz. 1
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.1
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.1
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz.2
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz. 2
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.2
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.2
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły