Edukacja

SZKOLENIA IMPLANTOLOGICZNE

dr. Grzegorz Romaszkiewicz

(5/5)
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz.2

Cykl szkoleń Ch.I.T składa się z części teoretycznej, części praktycznej na materiale biologicznym i zabiegów klinicznych na sali zabiegowej.

Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia. Kluczowe jest ustalenie potrzeb pacjenta na drodze do sanacji jamy ustnej z wykorzystaniem technik augmentacji tkanki kostnej oraz odbudowy tkanek miękkich. Wykorzystując różnorodne zabiegi z chirurgii augmentacyjnej kości oraz zabiegi z chirurgii plastycznej miękkich tkanek okołoimplantowych lekarz ma uzyskać możliwie najlepsze warunki do wykonania najprostszego zabiegu w implantologii, czyli wkręcenia implantu. Po zakończeniu osteointegracji prawidłowo pozycjonowanego implantu następuje jego odsłonięcie oraz odbudowa protetyczna. Właściwe przygotowanie pola augmentacji i zabiegi późniejsze podczas odkrywania implantu i fazy protetycznej musza przebiegać według ściśle określonych zasad biologicznych.

1. Histologia kości, gojenie rany kostnej
2. Reguła PASS
3. Zastosowanie PFR, jego zalety i zasady pracy
4. Gojenie rany kostnej zębodołu poekstrakcyjnego
5. Cienki i gruby biotyp
6. Czynniki wpływające na histologię regenerowanej kości
a. Objętość i wymiary pola augmentacji, rodzaj graftu
b. Rodzaje augmentatu
Alloplastyczny
Autogenny
Allogenny
Xenogenny
7. Zabieg zachowania kości zębodołua. Metoda Chamber
b. GBR
c. RPF
d. PCTF (met. Skooga) ,
e. wyspa nabłonkowa
f. Pontic
8. Histologia i ukrwienie zębodołu
a. Histologia dziąsła, błony śluzowej wyścielającej, tkanek podniebienia
b. Zmiana kości w. zębodołowego po utracie zębów
c. Biotyp tkanki, wpływ protez, nikotyny
d. Różne klasyfikacje zaników kosci wyrostka zębodołowego
9. Chirurgiczna anatomia przedniego i bocznego odcinka żuchwy
a. Mięśnie dna j. ustnej, bródki, m. policzkowy, mięśnie żuciowe
b. Tętnice, żyły, nerwy, ślinianki
10. Odbudowa tk. miękkiej, przed, czy po augmentacji i implantacji
11. Cięcia dziąsła i błony śl. przy augmentacji.
a. Medial i lateral incision
12. Sterowana regeneracja kości, a sterowana regeneracja tkanek
a. Rodzaje RKM i GBR z użyciem membrany kolagenowej
b. Rodzaje membran PTFE i GBR z użyciem PTFE
c. Rodzaje siatek tytanowych i GBR z użyciem siatek
13. Metoda kieszonki okostnowej PPF
14. Odbudowa kości metoda extruzji ortodontycznej
15. Pobranie materiału autogennego, przechowywanie i opracowanie
a. Metoda Khoury’ego , metody złożone ( Sinus lift + Khoury)
b. Piezochirurgia. Rozszczepienie wyrostka.
c. Book flap i Island flap
d. Siatka Mesha
e. Odbudowa pozioma/pionowa kości wyrostka zębodołowego szczęki
16. Anatomia szczęki od. wargowy, boczny i zatoka szczękowa
a. Błona Schneidera, przegrody kostne
b. Zatoka szczękowa
c. LASL
d. CASL
17. Prawidłowa pozycja implantu w kości
a. Warunki kostne, zielone okno implantologiczne
b. Implantacja, szablony, metoda płatowa i bez płatowa
c. Zasada El Askary-Viskayad. Reguła Georga Romanosa
e. Pionowa pozycja implantu w kości
f. Wychylenie i wysunięcie do przedsionkowe implantu
18. Tkanki miękkie okołoimplantowe, szerokość biologiczna
19. Protetyczna faza leczenia implantoprotetycznego niedoceniana, ale jak ważna

Dr Grzegorz Romaszkiewicz

• Studia medyczne ukończone z wyróżnieniem w roku • Studia medyczne ukończone z wyróżnieniem w roku 1991 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Czechy• Specjalizacja z chirurgii stomatologicznej 1993 • Staż specjalizacyjny na II  Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie od 1993, egzamin specjalizacyjny 1999• Prywatny gabinet Implant Dentist w Radomiu od roku 2000• Praktyki u profesora Khoury’ego, Zucchelego, Ciapascco, Steigmanna,Wachtela, Burchardta, Sculena• Wykłady na Seminarium ” Trendy w Implantologii „w roku 2016,2018• Wykłady na  Periodontal Czech Society  Meeting 2017, 2019• Publikacje w Kwintesencji : Periodontologia Implanty 02/2020 , Periodontologia Implanty 1/2019 . Periodontologia Implanty 4/2017, Forum Stomatologii Praktycznej 4/2017

Termin

20 - 21 września ( 2 dni )

Liczba miejsc

6 osób

Poziom

Zaawansowany

Ilość godzin

16 godzin

Liczba punktów

16

Prowadzący

dr. G.Romaszkiewicz

Rabaty

10% zapisy do 20.09

Koszt: 4000zl

OSOBY TAKIE JAK TY SPRAWDZAŁY RÓWNIEŻ PONIŻSZE KURSY

Sprawdź pozostałe szkolenia, które mogą Ciebie zainteresować

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczne aspekty minimalizacji niepowodzeń w implantologii
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczne aspekty minimalizacji niepowodzeń w implantologii
W części teoretycznej zostaną omówione na konkretnych przykładach przyczyny niepowodzeń implantologicznych. Prowadzący wykorzysta do omówienia wybrane przypadki nieudanych implantacji, z którymi zgłosili się pacjenci. Obejmować one będą zarówno błędy popełnione na etapie chirurgicznym jak i rekonstrukcji protetycznych.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz.1
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz. 1
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.1
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.1
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz.2
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki twarde cz. 2
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły


 

implantologia
dr Grzegorz Romaszkiewicz
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.2
od 4000zł

Implantologia
Chirurgiczna Inżynieria tkankowa. Tkanki miękkie cz.2
Szkolenie Ch.I.T. przygotowuje lekarza do samodzielnego badania pacjenta, analizy radiologicznej warunków kostnych, analizy warunków tkanek miękkich, analizy warunków zgryzowych. Właściwie zaplanowanie i wykonane uzupełnienie protetyczne jest zwieńczeniem całego procesu leczenia.
od 4000zł
dr Grzegorz Romaszkiewicz

Szczegóły